มิน อ่อง หล่าย ร่วมมืออาเซียนปกป้องเสถียรภาพเมียนมา

, , Comments Off on มิน อ่อง หล่าย ร่วมมืออาเซียนปกป้องเสถียรภาพเมียนมา

พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย หัวหน้าคณะรัฐประหารและผู้บัญชาการกองทัพเมียนมา เผยระหว่างการพบปะกับเฉิน ไห่ เอกอัครราชทูตจีนประจำเมียนมา ณ กรุงเนปิดอว์ ย้ำ คณะรัฐประหาร ยินดีร่วมมือกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อปกป้องเสถียรภาพภายในของเมียนมาและดำเนินการตามฉันทามติที่เกี่ยวข้อง

แถลงการณ์ของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำเมียนมาระบุว่า ในระหว่างการประชุม หัวหน้าคณะรัฐประหาร ได้บรรยายถึงสถานการณ์ภายในประเทศ พร้อมเสริมว่ารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูเสถียรภาพของชาติ, การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงการปกป้องกฎหมายและประชาธิปไตย พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ระบุว่า เมียนมามองว่าจีนเป็นเพื่อนบ้านที่สำคัญและเต็มใจที่จะรักษาการสื่อสารกับจีน ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตจีนกล่าวย้ำว่า จีนตระหนักถึงความสำคัญของมิตรภาพกับเมียนมาโดยตลอด พร้อมเสริมว่าจีนหวังจะเห็นเมียนมาฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพโดยเร็ว ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติของอาเซียนและเมียนมา