จัดฟันแบบใส Invisalign ทำงานอย่างไร

, , Comments Off on จัดฟันแบบใส Invisalign ทำงานอย่างไร

จัดฟันแบบใส Invisalign ทำงานอย่างไร เครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign มีลักษณะคล้ายๆกับถาดฟันยาง สามารถถอดและใส่ได้โดยตัวคนไข้เอง โดยทั่วไปจะใช้ประมาณ 7-40 ชุด ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเคส หมอจัดฟันของคุณจะให้เครื่องมือกับคุณครั้งละ 2-6 ชุดในละครั้งที่มาพบหมอจัดฟัน

หมอจัดฟันจะให้คุณใส่เครื่องมือชุดละ 1-2 สัปดาห์ ฟันของคุณจะเคลื่อนไปทีละน้อยตามเครื่องมือที่ใส่เป็นลำดับ เมื่อครบกำหนดเวลา ก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็นชุดใหม่ ไปเรื่อยๆจนครบจำนวนชุด

ขั้นตอนการรับการรักษา

1. นัดปรึกษาคุณหมอจัดฟันของเรา ไม่มีค่าใช้จ่าย

2. หลังจากฟังคำแนะนำและแนวทางการรักษา หากคนไข้ตกลงเริ่มรักษา คุณหมอจะถ่ายรูปคนไข้และแสกนฟันด้วยเครื่องแสกนฟัน3มิติ เพื่อสร้างแบบจำลองการเคลื่อนของฟันในคอมพิวเตอร์ Clincheck ใช้เวลา 1 สัปดาห์

3. ฟังแผนการรักษาโดยละเอียด หมอจัดฟันจะแสดงภาพการเคลื่อนของฟันให้ดูโดยละเอียดในคอมพิวเตอร์ หากยังไม่พอใจผลลัพธ์จำลอง สามารถปรับเปลี่ยนได้ หากพอใจผลลัพธ์แล้วจึงเริ่มสั่งทำเครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign รอประมาณ 3 สัปดาห์

4. นัดใส่เครื่องมือ หมอจัดฟันจะติดปุ่มเล็กๆลงบนฟันบางซี่เพื่อให้ฟันเคลื่อนได้ง่ายขึ้น หมอจัดฟันจะแนะนำวิธีการใช้งาน วิธีการดูแลโดยละเอียด โดยหมอจะให้เครื่องมือรอบละประมาณ 2-6 ชุด

5. ติดตามผลการรักษา ถึงแม้จะไม่จำเป็นต้องพบหมอจัดฟันบ่อยๆ แต่คนไข้ควรจะมาตามนัดเสมอทุกๆ 2-3 เดือน เพื่อติดตามผลการรักษาให้เป็นไปตามแผนการรักษา อย่าลืมว่าคนเราไม่ใช่เครื่องจักร การเคลื่อนของฟันไม่สามารถเคลื่อนตามแผนที่วางไว้ได้ 100% เสมอไป

ข้อดีของการจัดฟันแบบใส

1. มองแทบไม่เห็น เหมือนไม่ได้จัดฟันอยู่
เนื่องจากชิ้นงานที่ใส่ เป็นแบบใส ทำให้มองแทบไม่เห็นว่ากำลังจัดฟันอยู่ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือจัดฟัน เช่น ผู้ที่ต้องออกงานสังคมเป็นประจำ, ผู้ที่มีอาชีพที่ห้ามมีเครื่องมือจัดฟัน เช่น นักร้อง นักแสดง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นต้น

2. ถอดเข้า-ออกได้ด้วยตัวเอง
เครื่องมือจัดฟันแบบใส เป็นเครื่องมือที่สามารถถอดเข้าออกได้ ไม่ใช่เครื่องมือติดแน่น สามารถถอดได้ในยามจำเป็น หรือขณะรับประทานอาหาร ทำให้การใช้ชีวิตประจำวัน หรือการออกงานสังคมสะดวกสบายขึ้น

3. รำคาญและระคายเคืองน้อยกว่า
เนื่องจากการจัดฟันแบบติดแน่นอื่นๆ อาจพบปัญหาการระคายเคืองของลวด หรืออุปกรณ์ในช่องปากได้ ซึ่งปัญหานี้จะหมดไป สำหรับการจัดฟันแบบใส เพราะชิ้นงาน ทำจากเนื้อพลาสติกอย่างดี ที่มีขอบและพื้นผิวที่เรียบ ลดการระคายเคืองและแผลในช่องปาก

4. ดูแลทำความสะอาดช่องปากง่ายกว่า
เครื่องมือจัดฟันแบบใส เป็นเครื่องมือที่สามารถถอดเข้าออกได้ สามารถถอดได้ในขณะรับประทานอาหารและในขณะแปรงฟัน ไม่มีเศษอาหารติดตามอุปกรณ์แบบเครื่องมือติดแน่น ทำให้การดูแลทำความสะอาดสุขภาพช่องปากเป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย

5. ไม่ต้องมาพบทันตแพทย์ทุกเดือน
เนื่องจากการจัดฟันแบบใส ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องทำการเปลี่ยนชิ้นงานด้วยตนเอง ทำให้ไม่ต้องมาพบทันตแพทย์จัดฟันเพื่อปรับเครื่องมือทุกเดือน อย่างไรก็ตามทันตแพทย์จัดฟันจะนัดติดตามผลการรักษาทุก 2-3 เดือน

ข้อเสียของการจัดฟันแบบใส

1. อาจพบข้อกำจัดในการควบคุมการเคลื่อนฟันและการแก้ไขปัญหาการสับฟันที่ซับซ้อน

2. ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้เข้ารับการรักษา 100% เนื่องจากเป็นเครื่องมือแบบถอดได้ ที่ต้องใส่ด้วยตนเอง

3. เนื่องจากเป็นเครื่องมือแบบถอดได้ ทำให้มีโอกาสแตกเสียหายหรือสูญหายได้

4. อาจรู้สึกรำคาญหรือระคายเคืองได้เล็กน้อย ทำให้การพูดออกเสียงไม่ชัดในช่วงแรกที่ร่างกายยังปรับตัวไม่ได้